dEar…

assalamu’alaikum…

bismillahir Rahmaanir Rahiim…

Ya Allah

Ar-Rahmaan Ar-Rahiim Al-Maliku Al-Qudduusu As-Salaamu Al-Mukminu Al-Muhaiminu Al-‘Aziizu Al-Jabbaaru Al-Mutakabbiru Al-Khaaliqu Al-Baari-u Al-Mushawwiru Al-Ghaffaaru Al-Qahhaaru Al-Wahhaabu Ar-Razzaaqu Al-Fattaahu Al-‘Aliimu Al-Qaabidhu Al-Baasithu Al-Khaafidhu Ar-Raafi’u Al-Mu’izzu Al-Mudzillu As-Samii’u Al-Bashiiru Al-Hakamu Al-‘Adlu Al-Lathiifu Al-Khabiiru Al-Haliimu Al-‘Azhiimu Al-Ghafuuru Asy-Syakuur Al-‘Aliyyu Al-Kabiiru Al-Hafiizhu Al-Muqiitu Al-Hasiibu Al-Jaliilu Al-Kariimu Ar-Raqiibu Al-Mujiibu Al-Waasi’u Al-Hakiimu Al-Waduudu Al-Majiidu Al-Baa’itsu Asy-Syahiidu Al-Haqqu Al-Wakiilu Al-Qawiyyu Al-Matiinu Al-Waliyyu Al-Hamiidu Al-Muhshii Al-Mubdi-u Al-Mu’iidu Al-Muhyii Al-Mumiittu Al-Hayyu Al-Qayyuumu Al-Waajidu Al-Maajidu Al-Waahidu Al-Ahadu Ash-Shamadu Al-Qaadiru Al-Muqtadiru Al-Muqaddimu Al-Muakhkhiru Al-Awwalu Al-Aakhiru Azh-Zhaahiru Al-Baathinu Al-Waliyyu Al-Muta’aaly Al-Barru At-Tawwaabu Al-Muntaqimu Al-‘Afuwwu Ar-Ra-uufu Maalikul Mulki Dzul Jalaali Wal Ikraami Al-Muqsithu Al-Jaami’u Al-Ghaniyyu Al-Mughnii Al-Maani’u Adh-Dhaarru An-Naafi’u An-Nuuru Al-Haadiy Al-Badii’u Al-Baaqiy Al-Waaritsu Ar-Rasyiidu Ash-Shabuuru

segala puji hanyalah untuk-Mu Ya Allah…

penyembuh segala gundah dan lara hati hamba, insyaAllah…

Iklan